Plan lekcji na rok szkolny 2010/2011 - II semestr
 
Pobierz plan lekcji [.doc 88kB]
 
Klasa IaKlasa Ib Klasa IIaKlasa IIb Klasa IIIaKlasa IIIb
 
 
Klasa Ia
 
Lp.Poniedziałek WtorekŚrodaCzwartek Piątek
1.j.ang16/j.niem17Sztuka11Chemia10---/j.niem11Wych.fiz.
2.geografia16Matematyka9Matematyka9Inf/j.ang16Wych.fiz.
3.Chemia10Historia16j.polski11Wos17Historia10
4.j.polski11j.polski11Technika17j.polski11Religia17
5.Fizyka17j.ang16/j.niem10Godz.wych.SWych.fiz.j.polski11
6.ReligiaSWych.fiz.Biologia10Fizyka17Matematyka9
7.Matematyka9j.niem17/infj.niem16/---j.niem16/j.ang10---/j.ang16
8.---j.ang16/----
 
Klasa Ib
 
Lp.Poniedziałek WtorekŚrodaCzwartek Piątek
1.---/j.niem17j.polski10j.polski11j.ang16/j.niem11Wych.fiz.
2.Chemia10Fizyka17Godz.wych.11j.niemS/j.ang16Wych.fiz.
3.Geografia16Sztuka11Historia16j.polski16Matematyka9
4.Matematyka9Matematyka9Chemia10Fizyka17Historia10
5.j.polski16Inf/j.niem10Technika17Wych.fiz.j.polski10
6.j.ang9/infWych.fiz.Matematyka9Wos9Religia17
7.ReligiaSj.ang9/---Biologia10---/j.ang10j.niem18/j.ang16
8.j.niem16/-------
 
Klasa IIa
 
Lp.Poniedziałek WtorekŚrodaCzwartek Piątek
1.Matematyka9Matematyka9j.angS/j.niem16---/infMatematyka9
2.Sztuka11Historia16j.niem18/j.angSWos17Technika17
3.j.niemS/j.ang18Fizyka17Chemia10ReligiaSj.polski11
4.Geografia10Biologia10Geografia16Matematyka9j.niem16/j.ang9
5.j.polski11Wych.fiz.Biologia10Historia9Wych.fiz.
6.Godz.wych.10j.ang16/j.niem17j.ang18/j.niemSj.polski11Wych.fiz.
7.Wdż17j.polski11j.polski11Wych.fiz.Religia17
8.Inf/-------
 
Klasa IIb
 
Lp.Poniedziałek WtorekŚrodaCzwartek Piątek
1.Sztuka11Historia17Geografia17Historia17Technika17
2.j.niem18/j.angSBiologia10Chemia10Religia11Matematyka9
3.j.polski17Matematyka9Biologia9Matematyka9Religia17
4.Fizyka17j.ang16/j.niem18j.polski11j.ang18/j.niem16j.polski11
5.Matematyka9Wych.fiz.j.niem18/j.ang16j.polski11Wych.fiz.
6.Geografia17j.polski11Wos16j.niem16/j.ang10Wych.fiz.
7.j.ang16/j.niem18Wdż10---/infWych.fiz.Godz.wych.11
8.---Inf/----
 
Klasa IIIa
 
Lp.Poniedziałek WtorekŚrodaCzwartek Piątek
1.Geografia10j.angielski16Inf/---Matematyka9Historia10
2.Godz.wych17Sztuka11Technika17Chemia10j.polski11
3.Matematyka9j.niemiecki18j.angielskiSj.polski11Wych.fiz.
4.j.niemieckiSHistoriaSMatematyka9Biologia10Wych.fiz.
5.Wos18j.polski11j.polski11j.angielski16Matematyka9
6.j.polski11Matematyka9Fizyka17Wych.fiz.j.niemiecki10
7.Biologia10Wych.fiz.Religia17---/infReligia10
8.-----
 
Klasa IIIb
 
Lp.Poniedziałek WtorekŚrodaCzwartek Piątek
1.Inf/------/infMatematyka9Chemia10j.polski11
2.Matematyka9j.angielski18Geografia16Matematyka9Historia10
3.Sztuka11j.polski10Fizyka17Biologia10Wych.fiz.
4.j.angielski18Technika17j.niemiecki18ReligiaSWych.fiz.
5.Biologia10Matematyka9Godz.wych.9j.niemiecki10Religia17
6.j.niemiecki16Historia10j.polski11Wych.fiz.j.angielski16
7.j.polski11Wych.fiz.Wos9j.polski11Matematyka9
8.-----